Cales son as mellores prácticas para establecer relacións cos provedores e partners?

Para establecer relacións eficaces con provedores e partners, é importante:

  1. Investigar aos teus provedores: Antes de establecer relacións con eles, analízaos para asegurarte de que son fiables e de que ofrecen unha calidade adecuada.
  2. Establece criterios de selección: Establece criterios claros e obxectivos para a elección de provedores. Isto axudarache a tomar decisións informadas e a establecer relacións sólidas.
  3. Establece relacións a longo prazo: pode axudar a mellorar a eficiencia e a calidade dos teus procesos de negocio.
  4. Comunica de forma efectiva: A comunicación é a chave para establecer relacións eficaces e evitar calquera confusión. Mantén unha comunicación clara e frecuente para informar tanto das expectativas coma os compromisos. Emprega videoconferencias ou reunións telefónicas para manter unha comunicación en tempo real e bidireccional.
  5. Establece contratos de negocio claros e detallados para asegurarte de que as partes están ao tanto das súas responsabilidades e dereitos. Inclúe cláusulas de resolución de conflitos e previsións para situacións imprevistas para protexer o teu negocio.
  6. Mantén unha boa xestión de relacións e fai un seguimento dos compromisos e prazos de entrega. Tamén é importante manter unha comunicación aberta e sincera para resolver calquera problema que poida xurdir.

A través do Igape Responde podes recibir asesoramento gratuíto neste aspecto. Só tes que pedilo a través do noso formulario. 

Categorías: Coñecemento.