Cales son as características que debe ter a miña web para ser funcional?

As características básicas que poderían destacarse dun sito web ben desenvolto poderían ser: encabezados que chamen a atención, chamadas a acción, contidos de calidade, botóns e enlaces ás nosas redes sociais, navegación sinxela, información da empresa, páxinas web adaptativas/responsive design, información de contacto fácil de atopar.

Non debemos esquecer outros aspectos menos “visuais” que son moi importantes, coma a seguridade ou a velocidade de carga da páxina.

Se necesitas asesoramento, sen custe, neste aspecto, podes solicitalo a través do Igape Responde.

Categorías: Coñecemento.