Cal é a diferenza entre o VAN e a TIR?

Tanto o Valor Actualizado Neto (VAN) como a Taxa Interna de Retorno (TIR) son ferramentas que permiten avaliar a rendibilidade dun investimento.

A diferenza radica na natureza da información que proporcionan: o VAN indícanos a rendibilidade do investimento (non rendible se é VAN é negativo, non xera beneficio se é 0 ou rendible se é positivo) e comparar distintas alternativas.

A TIR é o valor do tipo de interese en que o VAN faise 0. Así, se o tipo de interese ofrecido é maior que a TIR, o investimento é rendible. Se é igual, non xera beneficios; e se é menor xerará perdas.

Se tes máis dúbidas, podes preguntarnos a través do Igape Responde. 

Categorías: Coñecemento.