Cal das seguintes ferramentas é mellor: Zoom ou Teams?

Hai moitas plataformas de reunión. As que son de Microsoft, como é o caso de Teams, son as máis empregadas, polo tanto, hai máis xente que ten acceso a elas. Con todo,  Zoom tamén se emprega moito. Non se pode dicir que unha sexa mellor que a outra.

É certo que nun primeiro momento, se falou de que Zoom ofrecía certos problemas de seguridade, polo tanto, para reunións de empresa non se recomendaba; pero todos eses problemas están subsanados.

Se necesitas asesoramento sen custe neste aspecto, só tes que cubrir o formulario do Igape Responde. 

Categorías: Coñecemento.