As empresas, como podemos modificar os servizos para adaptalos ao contexto actual?

As empresas poden modificar os seus servizos actuais de diferentes maneiras, como ofrecer paquetes de servizos máis completos e/ou personalizados, cambiar condicións dos servizos existentes,  e axustar os prezos dos servizos en función da demanda e os custos. Tamén se poden considerar novas formas de distribución dos servizos, como a venda en liña ou a través doutros distribuidores, para aumentar a accesibilidade para os clientes. 

Categorías: Coñecemento.