As Administracións Públicas, deben implantar unha canle de denuncias?

Todas as entidades que conforman o sector público están obrigadas a contar cunha canle interna de información (incluídos todos aqueles organismos e entidades públicas vinculadas ou dependentes dalgunha administración pública). En función do seu tamaño ou do número de empregados poderán compartir medios e recursos.

Se tes algunha dúbida máis sobre esta temática, atendémoste a través do formulario. 

Categorías: Coñecemento.