A que se lle chama Industria 5.0?

Se na industria 4.0 traballábamos na dixitalización, a conexión dos procesos e o emprego das tecnoloxías, agora pasamos á Industria 5.0 centrada nos valores, o individuo e a sustentabilidade.

As empresas máis avantaxadas xa centran esforzos nos individuos, na sustentabilidade ambiental e a resiliencia.

Categorías: Coñecemento.