A partir do 1-10-2020, ¿é posible solicitar novos ERTE por rebrote amparados na disposición adicional primeira do RDLei 24/2020?

Non. No seu caso haberán de solicitarse os novos ERTE por impedimento o limitación da actividade establecidos no RDLei 30/2020.

Categorías: Coñecemento.