A elaboración dun plan de tesourería, que me aporta?

O documento de Plan de tesourería da empresa é aquel que identifica as COBRANZAS E PAGOS previstos do negocio para un determinado horizonte temporal, co fin de determinar O SUPERÁVIT ou  DÉIFICIT DE TESOURERÍA asociado.

A Ferramenta de Plan de Tesourería presenta varias funcións asociadas ao control financeiro do negocio:

  • Función preventiva: permite anticiparse ante un escenario negativo
  • Función correctiva: comparar o escenario real co previsto
  • Función de control na operativa do negocio
  • Identificación da correlación das cobranzas e pagos ao longo do período estudado

Se o teu negocio necesita asesoramento neste aspecto, podes solicitalo, sen custe, a través do formulario do Igape Responde.

Categorías: Coñecemento.