Transformación dixital: estratexia e ferramentas para adaptar a miña empresa con éxito

A contorna actual, marcada pola complexidade e o dinamismo, obriga ás empresas a tomar decisións rápidas para manter a competitividade a longo prazo.

Polo tanto, para comprender do mellor xeito as necesidades do cliente e tomar decisións en base a datos, e non á intuición, é imprescindible potenciar nas organizacións unha transformación dixital 4.0 de longo alcance.  O proceso non é sinxelo. Hai que entender o punto de partida, ter claro o obxectivo final, entender as fases do proceso e coñecer as oportunidades tecnolóxicas que temos á nosa disposición.

O LUNS, 8 de maio, ás 13 horas, celebramos un evento virtual no que explicamos como crear unha empresa áxil, con capacidade de aprendizaxe, que se adapte continuamente ás condicións cambiantes grazas ao uso das tecnoloxías máis axeitadas.

Terás a oportunidade de facer as túas preguntas a través do chat.

Categorías: Artigos.