Salario emocional: máis prestixio para a compañía e mellor ambiente laboral

Servizo de comedor, gardería, seguro médico, descontos no ximnasio ou ata levar o can ao traballo. É o salario emocional, unha serie de beneficios que non aparecen reflictidos en ningunha nómina pero cuxos efectos manifestanse a moi curto prazo: a reputación da compañía sobe como a escuma e o ambiente laboral é moito máis agradable.

Pero que é o salario emocional e por que está directamente relacionado coa produtividade? Estas son algunhas pistas:

Que é o salario emocional?

Segundo a Asociación Española para a Calidade, é o conxunto de conceptos asociados á retribución dun empregado “nos que se inclúen cuestións de carácter non económico e cuxo fin é satisfacer as necesidades persoais, familiares e profesionais do traballador, mellorando a calidade de vida do mesmo e fomentando a conciliación laboral”.

A diferenza da retribución flexible, onde a empresa proporciona produtos ou servizos que a persoa traballadora pode percibir se así o desexa como parte do seu soldo, o salario emocional non forma parte da nómina nin a complementa.

 

Que beneficios inclúe? son moi variados, entre eles destacan:

– Horarios flexibles: a flexibilidade horaria outorga unha maior autonomía á hora de organizar o traballo e non equivale a reducir o número de horas senón a distribuílas de forma distinta.

Teletraballo: é unha tendencia á alza. O modelo híbrido -en liña e presencial- tamén é unha opción moi valorada.

–  Oportunidades para promocionar: as políticas de desenvolvemento profesional, as posibilidades que ofrece unha compañía á hora de ascender ou cambiar de posto de traballo, son aspectos moi valorado.

– Conciliar: as medidas de conciliación achegan beneficios, non só a quen as goza, senón tamén ás empresas que as ofrecen. Os expertos aseguran que aumenta a produtividade e a competitividade.

Descontos para o ximnasio, comida saudable, programas antiestrés… son algunhas das iniciativas de programas de saúde e benestar no traballo deseñadas por empresas que velan pola saúde física e mental dos seus persoais.

– Gardería: facilitar este tipo de espazos privados dentro das empresas non só aumenta a produtividade, senón que diminúe o absentismo laboral.

– Políticas de diversidade e inclusión: potenciar a presenza de distintos perfís enriquece as áreas de traballo.

-Comunicación: os cadros directivos inaccesibles, os xefes pouco amigos de dialogar cos seus empregados son unha pésima carta de presentación. A comunicación é indispensable para favorecer un ambiente laboral idóneo. As caixas de correos de suxerencias ou os boletíns informativos son ben recibidos.

 

Vantaxes: a maioría dos expertos defenden o salario emocional polos seus excelentes resultados, tanto para os traballadores como para as empresas que deciden establecelo porque:

Crece a produtividade: entre un 18 e un 25%.

E os cadros de persoal están máis motivados: un programa de incentivos ou de beneficios sociais motiva a case 7 de cada 10 traballadores a permanecer na mesma empresa.

– Retén talento.

Fideliza

Aumenta o sentimento de pertenza á empresa.

Só pódese implantar nas grandes empresas?

Non, o salario emocional non obriga a acordar un número determinado de beneficios sociais e tampouco está relacionado co tamaño das empresas, senón na forma de entender as relacións cos empregados.

Categorías: Artigos.