Reinvestir os beneficios da empresa, o mellor punto de partida da miña política financeira

Que é reinvestir os beneficios?

Reinvestir os beneficios significa que a parte dos beneficios ou créditos obtidos por unha empresa non se reparten senón que se destinan á adquisición de novos activos fixos. As empresas reinvisten os seus beneficios para autofinanciarse, pois expanden o seu capital sen recorrer ao crédito ou financiamiento externo.

Moitas veces, a primeira recomendación para relanzar o teu negocio é ter unha política financeira sa é potenciar precisamente a reinversión. Deixar ao teu negocio ter a fortaleza suficiente para poder afrontar o seu crecemento, evitando excesiva dependencia do financiamento bancario.

 

Quen pode ou debe investir?

Todas as empresas poden reinvestir os seus beneficios, pero depende de como o faga, os seus obxectivos de caixa, crecemento e prioridades. Para poder reinvestir os beneficios, débese primeiro entender que o aumento de fluxo de caixa non necesariamente significa marxe de beneficio. A túa empresa pode pasar só un bo momento, é por isto que a planificación é moi importante, para saber se é posible reinvestir ou gardar o diñeiro na caixa para emerxencias.

 

En que é conveniente reinvestir?

Mencionamos algunhas recomendacións de reinversión para o crecemento da empresa:

• Adquisición de maquinaria máis moderna.

• Lanzamento de novos produtos ou servizos

• Contratación de persoal cualificado.

• Diminuír as débedas.

• Investir en publicidade e márketing.

• Aforro para imprevistos.

A reinversión dos beneficios na empresa pode representar un crecemento importante, sempre que se realice de maneira correcta. Nisto, a planificación é fundamental.

 

Vantaxes da reinversión dos beneficios

1. Pagar as débedas

Pode non parecer a opción máis atractiva cando o asunto é reinversión, pero é parte da primeira etapa para chegar ao beneficio: non ter débedas. O pago das débedas pode xerar maior independencia financeira, proporcionando flexibilidade e aumentando a posibilidade de crecemento da empresa.

2. Expandir a marca

Para un negocio que está en crecemento, a expansión da marca é un paso importante. Ao facer a reinversión dos beneficios para alcanzar estas metas, estarás a crecer con investimentos propios e alcanzando novos públicos.

3. Investimento en márketing e publicidade

Este consello está directamente relacionado co anterior. Para que a túa marca creza, debes mostrarche no mercado. Coa posibilidade de reinvestir, esta pode ser unha boa maneira de facelo. Separa unha marxe do teu beneficio para a divulgación e isto traerá resultados positivos.

4. Independencia de terceiros

O excesivo apancamento financeiro por dependencia das entidades bancarias pode levar ao meu negocio a unha situación insostible por falta dunha capitalización progresiva do mesmo, aínda que sexa un pouco cada ano.

 

 

Categorías: Artigos.