Recomendacións para mellorar os efectos das miñas compras sobre o meu plan de tesourería

En ocasións atopámonos ante dificultades para afrontar os nosos pagos e parte dos nosos problemas agrávanse polas decisións de compra e de xestión que adoptamos.  Desta forma, podemos crer que a nosa tesourería vaise beneficiar se teño máis beneficios e estes podo conseguilos, por exemplo, se compro mellor, con maior volume e por tanto con mellores custos.  Efectivamente é así, unha maior marxe parte dunha boa xestión de compras, que normalmente, ante un volume máis elevado, adoita conlevar prezos máis competitivos.

Con todo, na formulación anterior hai un erro que penaliza o resultado:  o tempo.  Cando o noso negocio ten capacidade de compra, é porque ten liquidez, e non ao revés.  Así, ante problemas de liquidez, ampliar volume para poder dispoñer de maior marxe supón un pago que quizá non poida asumir e por tanto, é posible que teña que afrontar as miñas débedas comerciais antes de convertelos en liquidez vía venda.  Iso supón en termos financeiros un investimento.  Un investimento en stock, e hai que afrontalo con financiamento, como todos os investimentos, xa sexa propia como axenda.

Así, é posible que non teñamos a liquidez que permita a  autofinanciación polo que teríamos que acudir a financiamento externo.  Chegados a este punto cabe analizar dous aspectos clave a considerar:

  • Ter en conta o custo do financiamento puntual desta operación de compra. É recomendable que o produto financeiro sexa a un prazo similar ou lixeiramente maior ao do período de maduración da operación de compra venda.  É dicir, se realizamos a compra en xaneiro e solicitamos o préstamo neste mes para o prepago da mercadoría e esta venderémola o mes seguinte e cobrarémola por exemplo en marzo, será recomendable que o pago do préstamo será en abril ou maio.

Aínda que poida supoñer maior marxe para a operativa financeira, ampliar en exceso o prazo pode acabar nun maior endebedamento ante a ausencia de obxectivos concretos de amortización da débeda.  A amortización da mesma debe de ser un obxectivo incluído na operación nun prazo razoable para que o aforro ou beneficio pola compra dun maior volume de compra non se vexa penalizado por un elevado pagamento de intereses financeiros.

  • O outro aspecto a contemplar é a capacidade real e riscos asociados no negocio que poida supoñer que nun momento dado, a liquidez do negocio estea penalizada e non se poida afrontar o pago do produto de financiamento contratado. Neste sentido, é moi importante analizar e verificar que non haxa risco de cobranza por parte do cliente ou clientes da operación ou demora na cobranza, que penalizaría a situación e danaría o rendemento correspondente.

É dicir, na análise de calquera operación de volume de compra hai que revisar a viabilidade ou perspectiva económica de beneficio da operación, e a perspectiva financeira ou de risco sobre a liquidez.

Se necesitas asesoramento, sen custe, para o teu negocio neste aspecto, só tes que solicitalo a través do formulario do Igape Responde.

 

 

Categorías: Artigos.