Plans de xubilación, cheques restaurante ou ximnasio para o cadro de persal: así funciona a retribución flexible

Os plans de retribución flexible ofrecen descontos, servizos e beneficios sociais aos empregados e é unha das vías máis utilizadas nas grandes empresas para captar e reter talento. Pero estas estratexias que antes só estaba ao alcance de multinacionais e que se deseñaban para coidar aos seus directivos democratizouse e, na actualidade, son moitas as empresas que optan por esta vía para consentir aos seus persoais.

Explicámosche como funciona, as súas vantaxes e os tipos de retribución.

 

Que é a retribución flexible?

É un sistema retributivo que ofrece unha empresa aos seus empregados onde lles dá a posibilidade de distribuír a cobranza do seu soldo: unha parte en efectivo e outra mediante produtos ou servizos. Noutras palabras, a retribución flexible permite pagar en especies parte dos salarios. É unha opción e, por tanto, o sistema é voluntario.

Quen elixe acollerse á retribución flexible poden destinar ata un máximo do 30% do seu soldo bruto anual ao pago destes servizos e produtos que, ademais, están exentos de tributación. Debido a iso, quen opta por esta vía na práctica ven aumentado o seu soldo neto.

Como funciona?

A empresa deseña unha carteira de servizos en función das necesidades que ten o seu persoal. Pode incluír, por exemplo, un servizo de gardería, tickets de comida, seguro médico, cursos de formación… e os empregados, a título persoal, elixen que servizos ou produtos desexan e que importe do salario destinarán a cada un deles.

Vantaxes:

– Para a empresa: posiciona a marca, dálle valor e a nivel de márketing é unha gran publicidade e unha excelente política de RSC. Pero, sobre todo, os plans de retribucións flexibles son un magnífico reclamo para captar e reter talento nun momento onde a calidade de vida valórase cada vez máis por parte dos empregados. É un valor engadido, unha maneira de fidelizar, de xerar bo ambiente laboral e de ter ao persoal satisfeito.

Para o persoal: motiva aos traballadores e senten parte dun modelo de negocio que vela polos intereses do colectivo, pero tamén dos traballadores a nivel individual porque os plans ofrecen beneficios personalizados. senten únicos e privilexiados respecto a empregados doutras empresas. Ademais, obteñen beneficios fiscais.

Principais servizos que inclúe este sistema:

– Seguro médico e dental.

– Tickets ou tarxetas para restaurantes.

– Tarxeta de transporte.

– Cheque de gardería.

– Cursos de formación

– Plans de pensións colectivos.

Categorías: Artigos.