Lean e a cultura organizacional de cada empresa

Hoxe compartimos porque en ocasións a mellora de procesos non depende do estudo con cronómetro en man, depende nunha medida extraordinaria da cultura de cada empresa.

Ohno insistía en que “os custos non están para ser calculados, senón para ser reducidos” e que “en produción os datos son importantes, pero el prefería poñer máis énfase nos feitos”. Con isto, queremos dicir que non debes obstinarte no estudo do traballo sen primeiro entender “a cultura” da empresa na que queres implantar unha metodoloxía de mellora. Se o pensas, un país é só un grupo de xente que comparte principios e cultura, unha comunidade, club, ONG á que pertenzas non é máis que un grupo de xente que comparte uns principios e cultura…e unha empresa tampouco é máis que un grupo de xente que comparte uns principios e unha cultura. Iso fai que unha solución que funciona estupendamente ben nunha empresa dun determinado sector, funcione escandalosamente mal noutra empresa dese mesmo sector. Non te obstines nunha metodoloxía, porque funcionará nun contexto pero noutro fallaría, a cultura da empresa dirache que metodoloxía utilizar.

Un exemplo, dúas empresas que ensamblan compoñentes (pequeno mobiliario), competidoras ademais e afastadas entre si menos de 200 quilómetros.

A empresa “A” usaba un método de produción baseado en cinta transportadora ao máis puro estilo automoción. Era unha empresa de relativa nova creación e con xente con moitas ganas e empuxe. Desas empresas nas que notas curiosidade por todo e certa tensión.

A empresa “B” usaba como método de produción illas individuais. Cada operario fabricaba o seu pequeno moble de principio a fin. Era unha empresa máis maior con xente bastante acomodada que se lles vían menos ganas e máis pendentes de buscar a boa escusa para ir buscar calquera cousa á outra punta da nave.

As dúas estaban insatisfeitas cos niveles de produtividade.

Se entras con mente Lean de enxeñería, é fácil xustificar sen lugar a dúbidas que para ese proceso de ensamblaxe a empresa B está usando o método correcto e que non só é máis rápido, senón que ademais cada cambio de referencia leva a décima parte do tempo, elimínase todo o stock en curso e se falta xente, a fábrica sofre moito menos porque non se reduce a velocidade da liña para todos, senón que simplemente déixanse de facer as referencias da persoa que falta.

Que pasa se non observas a cultura de cada unha das empresas? O que pasa é que non serás capaz de axudalas.

 

  1. Empresa A, cultura de empresa dinámica e activa con xente insatisfeita porque están nunha liña a un ritmo definido que o marca “os que menos queren traballar” ou “menos destreza teñen”. O rendemento de cada persoa queda diluído na liña, da igual que sexas un crack ou que che dea igual todo, vas estar na liña sen poder evolucionar nin “lucirte” persoalmente, nin aspirar a cobrar máis por ser “o mellor”. Para esta empresa o cambio ao sistema de células individuais marca máis dun 32 % de incremento de produtividade. Cada persoa pode destacar, poñer de manifesto as súas virtudes e xerar sa competencia e sans piques.

 

  1. Empresa B, cultura de empresa de xente “acomodada”. Está claro que usan o método de traballo máis produtivo sobre o papel, pero non funciona con ese entorno. O que funcionou nese contexto é xustamente colocar unha liña de cintas onde as pezas pasan a un ritmo definido e hai que facelas a ese ritmo sen que ninguén se poida mover da cinta. Para esta empresa o cambio de escenario supuxo un incremento de produtividade do 37 %. Obviamente ese cambio lle supuxo chegar os niveis de produtividade da empresa A antes de que esta cambiase de metodoloxía.

Cambiar a cultura dunha empresa é un proceso longo e aínda que vexas clarísimo cal é o método produtivo con menos desperdicio que vai dar o mellor resultado, o que ten menos contido de traballo que por tanto aforrará tempo, o máis versátil para cambios de referencia, o que menos stock necesita, etc. ten moi presente a cultura empresarial de onde te atopas.

Moitas veces implantar unha solución que sobre o papel é menos eficiente pero que ti ves que é máis acorde coa cultura empresarial do sitio onde estás, non só produce grandes melloras moi rápido, senón que esas melloras axúdante a gañar a confianza da xente e comezar a cambiar o seu set de ideas preconcibidas de como funcionan os procesos que están facendo e permitirache acelerar o cambio cultural para chegar a implantar co tempo a solución máis eficiente.

Lembra, os números son importantes, pero máis importantes son os feitos, a cultura empresarial na que te atopes. Adapta as solucións a esa cultura e logo loita para cambialas.

Se a túa empresa necesita asesoramento neste ámbito, solicita, sen custe a través do formulario do Igape Responde. 

Categorías: Artigos.