Falsos autónomos: figura, sancións e a “Lei Rider”

A aprobación o pasado martes 11 de maio do decreto lei que obriga ás plataformas dixitais a contratar aos seus repartidores -ou riders- converténdoos en asalariados volve pór de actualidade unha situación laboral que en España podería afectar a máis de 200.000 traballadores: falamos dos falsos autónomos.

O falso autónomo é un traballador por conta propia que, con todo, realiza funcións e actividades propias dun asalariado, aínda que debe cotizar ao RETA ou facer as declaracións do IVE. É unha conduta fraudulenta cada vez máis frecuente que pode ocasionar importantes sancións á empresa que comete a infracción.

Hai unha serie de factores que permiten identificar cando nos atopamos ante un falso autónomo:

  1. Non ten autonomía, é dicir, debe realizar as funcións que lle asigne a empresa.
  2. Os seus ingresos tamén os establece a dirección.
  3. A empresa proporciona as ferramentas e os medios para traballar.
  4. Existe unha clara relación laboral de dependencia empresa-acode traballadora.
  5. Adáptase á organización empresarial, incluíndo o período de vacacións.

 

SANCIÓNS:

Este tipo de situación laboral na que o traballador desempeña idénticas funcións que un asalariado, pero sen a cobertura legal de quen está en persoal -como o dereito a paro ou a vacacións pagas- é ilegal e, se se detecta, sanciónase con firmeza.

As multas van desde os 3.126 aos 10.000 euros e a empresa multada está tamén obrigada ao pago de todas as cotizacións sociais do traballador do últimos catro anos ao Réxime Xeral. Ademais, a empresa deberá facer fronte a unha multa por non abonalas no seu momento de entre o 100 e o 150% das cantidades non pagas.

QUE É A LEI RIDER?

O real decreto para a “Protección dos dereitos laborais das persoas dedicadas á repartición a través de plataformas dixitais”, máis coñecido como Lei Rider, foi aprobado polo Goberno o 11 de maio e coa súa entrada en vigor convértese na primeira norma que regula nesta materia, xa que até agora, en España non existía ningunha respecto diso.

Aínda que está pensada para os repartidores das grandes plataformas dixitais de servizo a domicilio, moitas voces xa advirten de que pode ser o principio dunha guerra aberta contra esta conduta fraudulenta que evita ás empresas o pago das cotizacións.

O texto modifica dous puntos do Estatuto dos Traballadores: establece que os repartidores de plataformas dixitais son asalariados e regula por primeira vez o dereito dos traballadores a ser informados pola súa empresa dos “algoritmos ou sistemas de intelixencia artificial” que poden afectar as condicións de traballo, a contratación ou o mantemento de emprego.

O decreto lei recoñece a presunción de laboralidad das actividades de repartición e distribución de calquera mercadoría a través dunha plataforma dixital. Coa súa entrada en vigor, todos os repartidores cotizarán e contarán con todos os dereitos que corresponden a un traballador: vacacións pagas, prestación por desemprego, tempo de descanso, dereito a baixas laboráis

O Goberno dá tres meses de prazo ás empresas para regularizar a situación laboral dos seus empregados. O real decreto entrará en vigor o 12 de agosto de 2021.

 

 

 

 

Categorías: Artigos.