Dime con que siglas andas e direiche que tipo de empresa es: ERP, CRM, SGA, DMS, BPM, BI…

Solucións parecidas, pero non iguais. Solucións distintas, pero complementarias. Hoxe imos facer un repaso rápido para coñecer que hai detrás de todas esas siglas que na actualidade vemos en multitude de sitios no ámbito empresarial, e así coñecer un pouco mellor que vantaxes poderían achegar á miña empresa.

 

ERP ( Enterprise Resource Planning | Planificación de Recursos Empresariais)

Os sistemas ERP dan un soporte integral á xestión dunha empresa. Ao preguntarmos que é un ERP non debemos quedarnos só coas súas siglas, é dicir, que é a planificación de recursos empresariais. Un sistema ERP enlaza e determina multitude de procesos dunha empresa e facilita o fluxo de datos entre eles.

 

CRM ( Customer Relationship Management | Xestión das relacións con clientes)

O CRM é unha aplicación que permite centralizar nunha única Base de Datos todas as interaccións entre unha empresa e os seus clientes.

Un CRM é unha solución de xestión das relacións con clientes, orientada normalmente a xestionar tres áreas básicas da empresa: a xestión comercial, o márketing e o servizo postventa ou de atención ao cliente.

O uso dun CRM forma parte dunha estratexia da empresa orientada ao cliente, na cal todas as accións teñen o obxectivo final de mellorar a atención e as relacións cos clientes actuais e potenciais. A ferramenta CRM e a orientación ao cliente proporcionan resultados destacables á empresa, tanto por dispoñer dunha xestión comercial estruturada e que potencia a produtividade nas vendas, como por ofrecer un coñecemento profundo do cliente que permite expor campañas de márketing moito máis efectivas.

 

SGA ( Warehouse management system | Software de Xestión de Almacéns)

O SGA é unha ferramenta que se utiliza para controlar, coordinar e optimizar os movementos, procesos e operativas propios dun almacén.

Aínda que a análise dos fluxos e a determinación do tipo de localización que se aplicará no almacén condicionará o axuste e parametrización específica dun software de xestión de almacéns, as principais funcións básicas que é imprescindible que realice calquera SGA son:

 • Xestión de entradas
 • Xestión da localización das unidades de carga
 • Xestión de control de stock
 • Xestión do control das saídas

DMS ( Document Management System | Sistema de Xestión Documental)

Un software de xestión de documental é unha solución dixital dedicada ao almacenamento, seguimento e arquivo de documentos.

Deste xeito, un sistema de xestión de documental céntrase en todo o ciclo de vida dun documento, desde o seu escaneado ata o seu almacenamento, pasando polo seu uso compartido e a súa publicación.

 

BPM (Business Process Management | Xestión de Procesos de Negocio)

Un sistema de Xestión de Procesos de Negocio é un enfoque de manexo adaptable, desenvolto co fin de sistematizar e facilitar os procesos individuais de negocio complexos, dentro e fóra das empresas. Ten como obxectivo, destacar a información relevante sobre como os procesos se executan, de maneira que se poidan facer melloras, permitindo unha mellora na toma de decisións e na visión dos negocios como un todo.

O BPM fai todo isto sen necesidade de facer grandes investimentos, debido a que, xeralmente, pode integrarse sen problemas co CRM da empresa ou co seu ERP, así como con calquera outro tipo de software de xestión co que xa estea a traballar a empresa.

 

BI (Business Intelligence | intelixencia empresarial)

A BI é un conxunto de teorías, metodoloxías, procesos, tecnoloxías e estruturas que transforman grandes cantidades de datos que, por si sós, non significan moito, en información esencial para unha boa xestión da empresa. Cobre todas as funcións básicas da empresa, desde o ámbito financeiro, ao operativo, ao comercial, ou o de márketing.

Así, a BI é unha forma de agrupar e explorar información para descubrir vantaxes para a empresa. O seu obxectivo principal é axudar na interpretación e na análise dos datos e información, para identificar oportunidades ou riscos.

 

CMS ( Content Management System | Sistema de Xestión de Contidos)

O CMS é unha aplicación web deseñada para facer máis fácil para os usuarios non técnicos crear, editar e administrar un sitio web. Axuda aos usuarios coa edición de contidos e en máis traballos de escritorio, como facer procuras e contido indexable, xeración automática de elementos de navegación, facer o seguimento de usuarios e os seus permisos, e moito máis.

 O papel dos sistemas de xestión evolucionou ata converterse na actualidade nun soporte fundamental para o funcionamento de calquera empresa. As múltiples vantaxes que estes sistemas achegan á organización poden ser:

 • Maior carga de traballo con recursos mínimos
 • Control de todos os procesos da empresa
 • Maior comunicación e integración co mercado
 • Redución de custos
 • Mellora do servizo ao cliente
 • Integración con clientes e provedores
 • Xestión eficiente dos recursos

Todo o mundo pode beneficiarse do uso destas ferramentas e sistemas sen importar o posto de traballo, o tamaño da empresa ou a industria na que se desenvolvan a súa actividade.

 

 

Categorías: Artigos.