Como optimizar os fluxos de traballo dende o punto de vista dos sistemas de información

Hai tarefas que reducen a produtividade e aumentan a fatiga do noso cadro de persoal.

Por iso, para poder aproveitar ao máximo os fluxos de traballo dende o punto de vista dos sistemas de información, o LUNS, 15 de maio, explicamos:

-A metodoloxía de optimización dos fluxos de traballo e sistemas de información

Casos de éxito de empresas que realizaron este proceso

Categorías: Artigos.