Ata o 9 de febreiro está aberto o prazo para solicitar as axudas de Impacto Autónomo

As axudas directas do programa Impacto Autónomo da Xunta de Galicia poden solicitarse ata o próximo 9 de febreiro.

O Diario Oficial de Galicia (DOG) recolle as bases da convocatoria da primeira edición desta iniciativa, que conta cun investimento de 30 millóns de euros e ofrece axudas directas ás persoas autónomas de entre 800 euros e 1.500 euros para minimizar o impacto da suba dos custos en materias primas e dos subministros como os enerxéticos.

Os beneficiarios das axudas serán as persoas autónomas dadas de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (Reta) ou Réxime do Mar, incluídas as persoas autónomas societarias e microempresas de ata 10 traballadoras e traballadores, e os mutualistas.

As bases sinalan que será obriga contar con domicilio social en Galicia e ter uns rendementos netos mínimos de 10.000 euros e máximos de 30.000 euros no último exercicio económico pechado (ano 2021).

Para o caso dos autónomos societarios, ademais de cumprir co requisito de ter rendementos netos da actividade económica ou de traballo a nivel individual, a facturación da sociedade deberá ter un mínimo de 50.000 euros e non poderá superar os 750.000 euros.

Tamén poderán ser persoas beneficiarias os traballadores por conta propia de tempada que están de alta no momento da presentación da solicitude de axudas, e que teñan estado de alta un mínimo de catro meses e un máximo de nove meses nos anos 2021 e 2022.

A contía dos apoios establecerase en función dos rendementos netos e conforme á escala que recolle o Diario Oficial de Galicia (DOG). Para as persoas autónomas de tempada, os importes reduciranse á metade.

É preciso indicar que estas axudas son compatibles con calquera outro tipo de apoio da Xunta que impulsen o emprego autónomo. Para aquelas actividades que se desenvolvan en establecementos fixos abertos ao público, o negocio deberá estar aberto ao público durante os seis meses posteriores á publicación da orde de axudas.

 

Categorías: Artigos.