Aberta, ata o 5 de xuño, a convocatoria de xestores de internacionalización para reforzar as vendas das empresas no exterior

As pequenas e medianas empresas galegas poden solicitar ata o 5 de xuño as axudas para a contratación de xestores de internacionalización.

O obxectivo é facilitar a incorporación ao mercado laboral de profesionais ou adquirir experiencia en comercio internacional ao tempo que se contribúe a mellorar as vendas no exterior do tecido empresarial galego.

Aquelas pemes que teñan o seu domicilio social e un centro de traballo en Galicia e que acrediten ter en marcha un proxecto de internacionalización para o que se require contratar profesionais en comercio exterior, poden presentar a súa solicitude. Deste xeito, obterán información sobre profesionais con formación especializada como apoio económico para a súa contratación.

A iniciativa contribúe así á captación profesional de expertos en internacionalización de empresas, á mellora da súa empregabilidade para facilitar o seu acceso ao mercado laboral e ao desenvolvemento de proxectos de internacionalización das pemes galegas nos que colaborarán os xestores achegando os seus coñecementos e experiencia.

As axudas poderán alcanzar ata o 90 % do custo de contratación, podendo os beneficiarios solicitar anticipos de ata o 50 % dos apoios. Así mesmo, os xestores, ademais de estar dados de alta como demandantes de emprego na data da contratación, deben contar con titulación universitaria, con titulación de formación profesional de técnico superior en comercio internacional, ou cun certificado de profesionalidade de comercio exterior ou comercio internacional.

Este programa enmárcanse na Estratexia de Internacionalización da Xunta de Galicia, unha de folla de ruta que busca facilitar a saída ao exterior das pemes da Comunidade apostando pola dixitalización e a diversificación de mercados.

Podes acceder os detalles da convocatoria de Xestores de internanacionalización 2023 na seguinte ligazón.

E se tes algunha dúbida ao respecto, podes consultarnos a través do formulario do Igape Responde. 

Categorías: Artigos.