A vivenda, os seguros; que desgrava na declaración da renda?

A campaña da declaración da renda comezou o pasado 11 de abril e finalizará o próximo 30 de xuño.

Se aínda non rendiches contas con Facenda lembrámosche algunhas das facturas que podes desgravar nesta campaña para facer máis levadía a túa cita coa Axencia Tributaria.

 

VIVENDA:

Compra: a venda da vivenda habitual realizada no ano 2021 non desgrava nin polo prezo de compra nin polos gastos derivados da operación. Pódese deducir ata o 15% dos gastos sobre a adquisición do inmoble, construción ou rehabilitación ata un máximo de 9.040 euros no caso das transaccións realizadas antes do 1 de  xaneiro de 2013.

Alugueiro: é deducible para contratos anteriores ao 1 de xaneiro de 2015. Nestes casos pódese desgravar o 10,05% das cantidades satisfeitas se non se supera unha base impoñible de 24.107,2 euros.

 

SEGUROS:

  • De saúde e incapacidade: Se es unha persoa traballadora autónoma e estás no réxime de estimación directa podes incluílo, tamén o do cónxuxe como en de os fillos menores de 25 anos a cargo. O límite de desgravación é de 500 euros por cada persoa da familia e de 1.500 no caso de que algún teña unha discapacidade. Se traballas por conta allea podes facelo se o paga a empresa e cos mesmos límites que no caso dos autónomos (ata 500 euros por persoa).

 

  • De vida: só podes desgravalo se a póliza está vinculada coa hipoteca da vivienda. Neste caso desgravará un 15%, pero a condición de que se asinase antes de 2013. O importe máximo a desgravar entre a hipoteca e os seguros vinculados á mesma é de 9.040 euros.

 

  • Do fogar: é posible en certas circunstancias. Os vinculados á hipoteca pódense deducir se a operación de compra asinouse antes de 2013. Pero tamén cando tes unha vivenda en alugueiro ou para os autónomos que traballan en casa, aínda que este colectivo poderá deducir unicamente a porcentaxe dos metros cadrados que destine á súa actividade laboral.

 

  • De responsabilidade civil e de falta de pagamentos: os propietarios de vivendas en alugueiro poden incluír ambas as pólizas no capítulo de gastos desgravables.

 

  • De aforro:

– PIAS, Plan Individual de Aforro Sistemático: as ganancias só estarán exentas de tributación se se rescata en forma de renda vitalicia e a partir do 5º ano. Límite de achega máxima, 8.000 €/anuais.

– SIALP, Seguro Individual de Aforro a Longo Prazo: rendemento exento de tributación a partir do quinto ano. Límite de achega máxima, 5.000 euros ao ano.

– PPA: reduce a base impoñible do IRPF. Límite de achega máxima, 1.500 €/anuais.

 

OUTRAS DEDUCIÓNS:

 

Por maternidade: por ter a cargo a fillos menores de tres anos. Desde 2021 increméntase ata en 1.000 euros adicionais a dedución por maternidade de cada fillo. As nais desempregadas con nenos menores de tres anos terán dereito a unha dedución por maternidade para as prestacións contributivas ou asistenciais.

 

Por familia numerosa: o importe máximo é de 1.200 euros

 

Por achegas a ONG, partidos políticos, colexios profesionais e/asociacións

 

  • Plans de retribución flexible: os expertos afirman que a retribución flexible reduce o bruto que tributa ao IRPF xa que a parte do teu soldo que destines a este tipo de servizos (cheques restaurante, servizo de gardería, seguro médico …) é deducible do salario bruto, dito doutro xeito, ten vantaxes fiscais.

Se tes máis dúbidas, atendémoste a través do noso formulario. 

 

 

 

Categorías: Artigos.