A póliza de crédito, a taxa efectiva e a taxa nominal

As pólizas de crédito son produtos financeiros con características moi concretas:

–           Outórgase un importe máximo de disposición por parte do banco.

–           O cliente dispón de ata este límite, pero pode repoñelo e volver dispoñer del ao longo da vixencia da póliza de crédito.

–           Chegado ao vencemento pódese renovar, cancelar total ou parcialmente e finalmente pódese  prestamizar total ou parcialmente.

–           Por último ten un custo por estudo, por intereses sobre os importes dispostos en cada período, normalmente trimestral, e adoitan ter ademais un custo pola dispoñibilidade (aínda que non se use), dos fondos que estean dispoñibles e non retirados polo cliente.

Hoxe imos falar sobre os intereses e conceptos relativos aos mesmos.

Moitas veces mareámonos cos diferentes termos financeiros e non sabemos ver o custo asociado respecto ao nominal que  contratmos respecto a un produto de financiamento.  É por iso imprescindible coñecer exactamente o que significa cada cousa e evitar pagar de máis. Pola contra, o crédito pode terminar sendo un problema máis, en lugar da solución. As taxas de intereses representan a aquel diñeiro extra que imos pagar como compensación por usar o capital solicitado ou dispoñible no caso da póliza de crédito. É a retribución que recibe a institución bancaria que presta o diñeiro e o custo que a empresa paga por solicitar un crédito. Dentro delas atopamos diferentes tipos e en particular, dous que causan moita confusión: A taxa nominal e a taxa efectiva.

 

A taxa nominal:

A taxa de interese nominal é aquela que se calcula con base nun período de tempo determinado tendo en conta só o capital investido, polo que poderiamos dicir que é un tipo de capitalización simple (o capital non sofre variación). Os intereses calcúlanse sempre en base ao capital investido. Por exemplo, se se pediu un crédito de 10.000 € ao 2% mensual, os intereses do mes son 200€. O interese anual pódese calcular simplemente multiplicando o valor da taxa ou os intereses polo número de períodos. No noso exemplo, para un ano o interese será do 24% e o valor pago en intereses 2.400€.

 

A taxa efectiva:

Doutra banda, a taxa efectiva é aquela que resulta ao considerar o capital investido xunto aos intereses que se xeran período a período, de maneira que se acumulan. É un tipo de capitalización composta pois os intereses non se retiran senón que se suman ao capital (o que aínda queda por pagar).

O montante total (capital + intereses) tómase como un todo e sobre este liquídanse os intereses para o período seguinte. Esta é a forma de amortización máis común e a que usan todos os sistemas financeiros, reflicte o que imos pagar verdadeiramente ante calquera crédito no sistema. O punto clave é a periodicidade coa que se capitalicen, xa que se ofrecen diferentes taxas para diferentes períodos de tempo. Aínda que normalmente a maneira de comparar taxas é anual ( TEA – Taxa efectiva anual), pódese calcular a taxa diaria, mensual, trimestral, etc. Cando investimos o noso diñeiro, convennos unha taxa efectiva alta, xa que significa que nos pagarán máis polo tempo que o noso capital estea no banco. Mentres que cando solicitamos un préstamo, convennos unha taxa efectiva baixa.

No noso exemplo, a taxa mensual do 2% que mencionabamos ao convertela en Efectiva Mensual será de 26.82% (xa non 24). Formúlaa con que se calcula a taxa é: (1 + taxa de interese nominal)^ n – 1 Onde: A taxa de interese nominal deberá estar dividida entre 100. Se é 4% será 0,04.  n = número de períodos. Se é mensual, deberá expresarse en meses. Ao final da fórmula, multiplícase o resultado por 100 para que reflicta a porcentaxe. Entón, no noso exemplo, cunha taxa efectiva do 2% Mensual no ano pagaremos 2.682€ por intereses (valor moi diferente ao de 2.400€ que se pagaría coa Taxa Nominal).

Categorías: Artigos.