A estrutura de custos

Os custos na empresa constitúense moitas veces como unha das materias pendentes.  E a explicación fundaméntase en varias razóns:

En primeiro lugar, non son fáciles de manexar nin de aplicar.  Iso fai que sexa un tema que se xestiona mal, que non se revisa ou actualiza e que se aplique de forma estimada, afastada da realidade cada vez máis ano a ano.

Por outra banda, debe coñecerse que tipo de sistema de imputación de custos é o que debe aplicarse en cada caso.  Iso supón que todos os sistemas non son válidos para cada empresa (Custos por Talleres, ABC,  Direct  Costing…) e os conceptos non son válidos de xeneralizar.  Cada empresa é un mundo.

Normalmente centrámonos no enfoque de aplicación dos custos para establecer as tarifas, cálculos de orzamentos, e estudo de proxectos e resultados de operacións.  Pero obviamente é moito máis.

Neste artigo gustaríanos compartir algunhas recomendacións que entendemos de utilidade para levar a cabo unha mellora na xestión da empresa e en concreto orientadas á realidade de cada negocio.

Así, en primeiro lugar, hai que diferenciar aqueles elementos comúns que nos permiten imputar os custos da miña empresa.  Son os chamados “ cost  drivers”.  Son os  transmisores dos custos e que me permiten distribuílos para despois orzar, establecer obxectivos e referenciar a un orzamento xeral de empresa.  Poden ser, por exemplo, os litros de combustible nunha gasolineira, de leite nunha granxa ou de horas  comercializables, ou produtivas nunha empresa de desenvolvemento de aplicacións informáticas.

Desta maneira distribuiranse entre devanditos totais ano de  cost  driver elixido as partidas que constitúan os custos indirectos e obviamente, os custos directos de cada unidade de  cost  driver que comercializamos e/ou producimos (litros de gasóleo comprado, custo hora de persoal…).

A partir de aquí, debemos facer dúas cousas:

Revisar todos os anos os custos da empresa, tanto directos como indirectos, para definir o valor do custo dunha unidade considerada  cost  driver.

Revisar as tarifas do negocio.  E iso realizarémolo a partir do cálculo anterior.

Podemos intuír que estas dúas accións non se están realizando, ou polo menos non de forma correcta, cando detectemos un crecemento nas vendas e un empeoramento da nosa marxe bruta, de contribución e comercial.  Se isto sucede, debemos revisar a nosa estrutura de custos, como o estamos imputando e se os datos están debidamente actualizados.

Categorías: Artigos.