En Galicia contigo,
seguimos adiante

En plena pandemia, Igape lanza o programa Igape Responde, cuxo obxectivo era as pemes, os comercios e as persoas autónomas seguisen funcionando.

Neste 2022, o Igape Responde reforza os seus servizos para impulsar a actividade económica nun contexto marcado pola suba de prezos.

Igape Responde é o programa de resposta inmediata da Xunta para apoiar, asesorar e formar a empresas, persoas autónomas e emprendedoras de Galicia

É UN PROGRAMA DE:

  • Resposta rápida
  • Atención personalizada
  • Consecución de resultados
  • Fomento da aprendizaxe

Poden participar as pequenas e medianas empresas, persoas autónomas e emprendedoras, comunidades de bens, asociacións, fundacións ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, leven a cabo actividade empresarial.

Deberán ter radicado algún centro de traballo en Galicia.

A resposta da Xunta de Galicia articúlase en 2 liñas

Para apoiar empresas, persoas autónomas e emprendedoras

CONSULTA RÁPIDA

Soporte experto

Atención a consultas rápidas sobre dúbidas da xestión nas empresas.

  • Ata 3 horas cunha persoa experta

GRATUÍTO

ASESORAMENTO EN LIÑA

Medidas de acción inmediata

Información e formación nos ámbitos de xeral, financiamento, negocio, operacións, persoas, emprendemento e axudas ao investimento

  • 25 horas de asesoramento en 6 semanas, aproximadamente

GRATUÍTO

Infórmame cando volva a estar aberto

Resultados globais de Igape Responde

De setembro 2020 a xuño 2021

usuarios

+1.200

Usuarios atendidos

user

+1.200

Solicitudes recibidas

medidas

340

Medidas de acción inmediata implantadas

recomendacion

96%

De recomendación