ASESORAMENTO EN LIÑA

ÁMBITO PERSOAS

A pandemia provocada pola covid-19 xerou un impacto económico de importantes consecuencias. Empresas, comercios e autónomos viron afectada a súa actividade. Neste contexto, é preciso actuar e adaptarse para continuar funcionando.

O asesoramento no ámbito de persoas está orientado a apoiar a mellor xestión e capacitación dos equipos humanos das empresas.

Como podemos axudarche?

MEDIDA 1
Retención de equipos e motivación

 • Xestión por liderado situacional: Grados de madurez.
 • Xestión por obxectivos a curto prazo.
 • Consulta de melloras ao equipo.
 • Deseño de plan de retención específico, o salario emocional.
 • Sesión de coaching.

RESULTADOS ESPERADOS

 • Mellora a motivación, cohesión e compromiso do equipo.

MEDIDA 2
Fortalecemento de competencias para un novo escenario

 • Identificación e avaliación de competencias clave para a situación de crise actual.
 • Matriz de polivalencia.
 • Organización de actividade de formación online interna.
 • Identificación de “pares” externos e organización de actividade formativa externa.
 • Medidas organizativas á volta ao traballo.
 • Adaptación da organización funcional á nova estratexia do negocio.
 • Definición e posta en marcha de órganos de goberno (comité dirección, planificación, produto, comercial…).

RESULTADOS ESPERADOS

 • Mellora as capacidades do e equipo e a organización da empresa.

MEDIDA 3
Planificación laboral

 • Coñecer os custes salariais a medio prazo por área de negocio.
 • Asesoramento laboral para axustar a plantilla ás necesidades da empresa.
 • Reorganización de cadros de persoal.
 • Seguridade e saúde laboral no ámbito covid-19.

RESULTADOS ESPERADOS

 • Manter ou mellorar a eficiencia da organización.

EXEMPLOS

 • Liderar equipos non presenciais
 • Mellora do clima laboral
 • Reorganización de postos de traballo adaptados á nova realidade; perfís de postos, funcións, tarefas, novo organigrama. Apoio na comunicación e estratexia.

Como é o asesoramento en liña?

Asesoramento individualizado en liña (Microsoft Teams)

Un consultor especializado asesórate 

Seguimento posterior 

Implantación de medidas prácticas orientado a resultados

Formación e aprendizaxe

Gratuíto