ASESORAMENTO EN LIÑA

ÁMBITO OPERACIÓNS

A pandemia provocada pola covid-19 xerou un impacto económico de importantes consecuencias. Empresas, comercios e autónomos viron afectada a súa actividade. Neste contexto, é preciso actuar e adaptarse para continuar funcionando.

O asesoramento no ámbito operacións está orientado a apoiar as empresas na dixitalización da súa actividade na prestación de servizos ou a venta de productos, así como a reorganización operativa da súa producción ou equipos de traballo.

Como podemos axudarche?

MEDIDA 1
Implantación do teletraballo

 • Comunicacións por videoconferencia.
 • Almacenamento documental con acceso en remoto.
 • Plan de xestión colaborativa de proxectos e tarefas.
 • Xestión e rexistro de tempo/dedicación.
 • Edición colaborativa de documentos.
 • Xestión efectiva de reunións en liña: metodoloxía e plataformas.
 • Seguimento online do negocio.

RESULTADOS ESPERADOS

 • Garantizar a continuación do traballo do equipo.

MEDIDA 2
Prestación de servizos en liña

 • Apoio na creación de vídeo-titoriais ou fichas de uso de produto/servizo.
 • Implantación de sistemas que permitan realizar a recepción e xestión de pedidos de forma telemática.
 • Aseguramento das políticas de seguridade da información.
 • Implantación de pasarelas de pago.
 • Incorporación de sistemas de confirmación de recepción de mercancía/servizo.

RESULTADOS ESPERADOS

 • Manter o servizo aos clientes en remoto.

EXEMPLOS

 • Como podo reorganizar os procesos na miña planta
 • Guía para organizar un posto/lugar de traballo
 • Implantación de paneis de participación de persoal

MEDIDA 3
Reorganización operativa

 • Optimización do stock.
 • Reorganización de equipos.
 • Revisión da loxística interna.
 • Detección de melloras a curto prazo.
 • Metodoloxías de “cero papel”.
 • Replanificación da produción á situación actual.
 • Implicación das persoas na reorientación do produto/proceso/organización.
 • Adaptación interna a novos produtos/servizos.
 • Cadro de mando da actividade e operacións.
 • Indicadores de eficiencia en produción e servizo.

RESULTADOS ESPERADOS

 • Manter ou mellorar a eficiencia da organización.

Como é o asesoramento en liña?

Asesoramento individualizado en liña (Microsoft Teams)

Un consultor especializado asesórate 

Seguimento posterior 

Implantación de medidas prácticas orientado a resultados

Formación e aprendizaxe

Gratuíto