ASESORAMENTO EN LIÑA

ÁMBITO FINANCEIRO

A pandemia provocada pola covid-19 xerou un impacto económico de importantes consecuencias. Empresas, comercios e autónomos viron afectada a súa actividade. Neste contexto, é preciso actuar e adaptarse para continuar funcionando.

Como podemos axudarche?

MEDIDA 1
REPLANIFICACIÓN DE DÉBEDAS COMERCIAIS

 • Asesoramento financeiro a empresa con accións áxiles que xeren liquidez.
 • Desenvolvemento dunha ferramenta operativa de tesourería.
 • Negociación con provedores e acredores.
 • Asesoramento para converter as previsións de vendas e facturación en liquidez.

RESULTADOS ESPERADOS

 • Afrontar a curto prazo débedas.

MEDIDA 2
Planificación das obrigacións fiscais e resto de débedas

 • Negociación coa AEAT e Facenda para a xestión de aprazamentos.
 • Asesoramento para ampliar a liquidez con accións coa Administración.
 • Formar en uso de ferramentas de control de tesourería fiscal.
 • Presentación de documentación, recursos e alegacións fronte á AEAT.

RESULTADOS ESPERADOS

 • Atender correctamente ós pagos a curto prazo fronte a Axencia Tributaria.

MEDIDA 3
Busca de financiamento e negociación débedas financeiras e avais

 • Negociación en nome de pemes ou autónomos con bancos para contratar produtos de financiamento.
 • Re-negociación de produtos financeiros da empresa para facer fronte aos pagos da mesma.
 • Negociación e obtención de garantías en representación de pemes ou autónomos ante entidades financeiras e obtención de produtos financeiros.

RESULTADOS ESPERADOS

 • Mellorar a situación financeira da empresa.

MEDIDA 4
Xestión de cobro e liquidez operacións comerciais

 • Asesoramento especializado para xerar recursos a partir das vendas previstas.
 • Apoio para negociación con clientes fronte a riscos de impago ou premora.
 • Axuda na xestión das negociacións para equilibrar rendibilidade e liquidez.

RESULTADOS ESPERADOS

 • Obter liquidez con acordos comerciais e xestión de riscos financeiros.

EXEMPLOS

 • A miña empresa non ten acceso a financiamento porque aparezo en rexistros de impagados. Non é correcto pero non sei como arranxalo nin co banco, nin con RAI, nin con empresas de riscos. Necesitaba asesoramento.
 • Son unha asociación empresarial, teño unha axuda europea concedida, pero fáltame financiamento. Necesitaba un estudo da liquidez ponte que preciso e acompañamento na negociación bancaria para conseguila.

Como é o asesoramento en liña?

Asesoramento individualizado en liña (Microsoft Teams)

Un consultor especializado asesórate

Seguimento posterior 

Implantación de medidas prácticas orientado a resultados

Formación e aprendizaxe

Gratuíto