Casos reais de autónomos, comercios e empresas que implementaron medidas dentro do programa Igape Responde

Como axudou Igape Responde a estes negocios?

Pode filtrar as experiencias por ámbito:

MEDIDA APLICADA:
REDEFINICIÓN DE NEGOCIO

Raquel Amat | Xerente de Escondite Teens

En que lle axudamos?

Reinventamos a nosa actividade; ante o parón e a falta de confianza provocada pola pandemia conseguimos posicionarnos como un centro seguro.

Recomendarías o servizo?

Si porque me orientaron moi ben, é unha forma de sentirme acompañada e apoiada neste novo contexto.

MEDIDA APLICADA:
PROMOCIÓN EN LIÑA

Ignacio García | Xerente e instructor en NG Entrena e disfruta Vigo

En que lle axudamos?

A través de Igape Responde conseguín darlle un cambio á paxina web, NG Entrena, e estou recibindo asesoramento para potenciar o uso das redes sociais e así poder dar resposta ás necesidades dos meus clientes nestes momentos complicados.

Recomendarías o servizo?

Si porque supuxo un salto cualitativo para chegar a novos públicos, mellorei a imaxe que lle ofrezo aos meus alumnos e dispoño de novas ferramentas para amosar o meu traballo.

MEDIDA APLICADA:
REPLANIFICACIÓN DE DÉBEDAS COMERCIAIS

Jessika Ibáñez | Animadora en eventos infantís

En que lle axudamos?

Buscaba un asesoramento para planificar a miña xestión financeira a curto prazo. Tiña varias débedas e a través do Igape Responde realizaron un estudio, analizaron os meus ingresos; posteriormente indicáronme que préstamo debía solicitar para obter liquidez e tamén como proceder.

Recomendarías o servizo?

Si porque obtiven un plan de tesourería para controlar e xestionar as miñas débedas. Este programa facilitoume unha solución clara, xa que descoñecía o produto financeiro que mellor se adaptaba ás miñas necesidades.

MEDIDA APLICADA:
PRESTACIÓN DE SERVIZOS EN LIÑA

Mª Raquel González | Monitora de fusión de baile e outras técnicas de movemento

En que lle axudamos?

Estou adquirindo novos coñecementos para poder proseguir coa miña actividade de xeito virtual.

Recomendarías o servizo?

Si porque aprendín moito, xa que descoñecía como usar os video-titoriais como ferramentas de traballo. Agora teño unha nova motivación. Ademais o método de traballo é moi bo.

MEDIDA APLICADA:
REDEFINICIÓN DE NEGOCIO

Raquel Amat | Xerente de Escondite Teens

En que lle axudamos?

Reinventamos a nosa actividade; ante o parón e a falta de confianza provocada pola pandemia conseguimos posicionarnos como un centro seguro.

Recomendarías o servizo?

Si porque me orientaron moi ben, é unha forma de sentirme acompañada e apoiada neste novo contexto.

MEDIDA APLICADA:
PROMOCIÓN EN LIÑA

Ignacio García | Xerente e instructor en NG Entrena e disfruta Vigo

En que lle axudamos?

A través de Igape Responde conseguín darlle un cambio á paxina web, NG Entrena, e estou recibindo asesoramento para potenciar o uso das redes sociais e así poder dar resposta ás necesidades dos meus clientes nestes momentos complicados.

Recomendarías o servizo?

Si porque supuxo un salto cualitativo para chegar a novos públicos, mellorei a imaxe que lle ofrezo aos meus alumnos e dispoño de novas ferramentas para amosar o meu traballo.

Mª Raquel González | Monitora de fusión de baile e outras técnicas de movemento

MEDIDA APLICADA:
PRESTACIÓN DE SERVIZOS EN LIÑA

En que lle axudamos?

Estou adquirindo novos coñecementos para poder proseguir coa miña actividade de xeito virtual.

Recomendarías o servizo?

Si porque aprendín moito, xa que descoñecía como usar os video-titoriais como ferramentas de traballo. Agora teño unha nova motivación. Ademais o método de traballo é moi bo.

Jessika Ibáñez | Animadora en eventos infantís

MEDIDA APLICADA:
REPLANIFICACIÓN DE DÉBEDAS COMERCIAIS

En que lle axudamos?

Buscaba un asesoramento para planificar a miña xestión financeira a curto prazo. Tiña varias débedas e a través do Igape Responde realizaron un estudio, analizaron os meus ingresos; posteriormente indicáronme que préstamo debía solicitar para obter liquidez e tamén como proceder.

Recomendarías o servizo?

Si porque obtiven un plan de tesourería para controlar e xestionar as miñas débedas. Este programa facilitoume unha solución clara, xa que descoñecía o produto financeiro que mellor se adaptaba ás miñas necesidades.