Que apoio necesita o teu negocio?

Cóntanos a túa necesidade en SOLICITAR e
recibirás a chamada dunha persoa experta

Programación de webinarios

O IGAPE RESPONDE CON TRES LIÑAS DE ACCIÓN

Para apoiar autónomos, comercios e empresas

CONSULTA RÁPIDA

Soporte experto

Consultas en tempo real sobre xestión empresarial.

GRATUÍTO

Un experto atende a túa consulta

ASESORAMENTO EN LIÑA

Medidas de acción inmediata

Asesoramento e formación en liña para a implantación de medidas urxentes.

25 horas de asesoramento en 6 semanas, aproximadamente

GRATUÍTO

Un consultor acompáñate na implementación da medida elixida

NOVO
RE-ACCIONA

Apoio estratéxico

Servizos de mellora e profesionalización para recuperar a competitividade.

De 3 a 5 meses de duración

COFINANCIADO

Un axente colaborador executa o servizo de mellora competitiva

Como poden axudar ao teu negocio estas liñas?

Canle de información de Igape Responde

Subscríbete xa